Asociatia Romana de Mediu
Asociatie de utilitate publica
declarata prin HG 447 din 21 Iunie 2018
Certificat ISO14001
no.205340/A/0001/UK/Ro
member of

Centru regional Moldova
Plan Activitate

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

1. Ecologizare Campus Universitate - participă studenți, cadre didactice
2. Plantare puieți în campusul universității - acțiune demarată în data de 07.04.2011;
3. Participarea în cadrul programului ERASMUS, la UNIVERSITE PARIS 13 - PARIS
NORD, Franța, (ERASMUS INTENSIVE PROGRAMME - "RELWA Renewable
energies for living and working areas") 25 aprilie-7 mai 2011 (studenți și cadre
didactice);
4. Sesiunea de comunicări științifice studențești, mai 2011;
5. Organizarea celei de a IX-a Conferințe Internaționale - OPTIMIZAREA
PROIECTĂRII CONSTRUCTIVE ȘI TEHNOLOGICE ÎN CONSTRUCȚIA DE
MAȘINI, OPROTEH - 2011, Bacău, 24 - 26 mai 2011, secțiunea Optimizare în
ingineria mediului și protecția mediului, http://oproteh.ub.ro/