Asociatia Romana de Mediu
Asociatie de utilitate publica
declarata prin HG 447 din 21 Iunie 2018
Certificat ISO14001
no.205340/A/0001/UK/Ro
member of

Comisia de Etica si Disciplina

dl. Carol LEHR - director stiintific EcoInd Bucuresti
prof. univ. dr. ing. Ioan BICA - decan, Facultatea de Hidrotehnica, UTCB Bucuresti
prof. univ. dr. ing. Calin Baciu - decan, Facultatea de Stiinta Mediului, UBB Cluj Napoca

Comisia de Etica si Disciplina (CED) a asociatiei se constituie in scopul asigurarii unei atitudini etice si profesionale a membrilor sai in conformitate cu normele care guverneaza Asociatia Romana de Mediu 1998.
Membrii Comisiei de Etica si Disciplina vor fi alesi din randul membrilor asociatiei de catre adunarea generala a membrilor.
CED poate fi sesizata de orice membru al asociatiei sau persoana din exteriorul asociatiei cu privire la incalcarea codului de conduita de catre unul din membrii asociatiei.
CED se poate sesiza si din oficiu.
Deciziile CED se iau cu majoritatea voturilor membrilor.
CED este complet independenta de conducerea asociatiei, filialelor, comisiilor permanente si Tinerilor.