ASOCIATIA ROMANA DE MEDIU

Asociatie de utilitate publica declarata prin HG 447 din 21 Iunie 2018
Certificat ISO14001
no.205340/A/0001/UK/Ro
member of

Comisia Patronala - Plan Activitate


Nr. crt.

Activitatea

Responsabil

Termen

Descriere

1.

Crearea bazei de date referitoare la domeniile si competentele societatilor comerciale membre ASRM

Toma Ciugudean

Iunie 2011

Realizare baza de date privind domeniile si competentele soc. Com. Dinj ASRM

2.

Identificarea si listarea intereselor imediate si de perspectiva ale societatilor comerciale membre ASRM ce pot fi promovate prin asociatie

Toma Ciugudean

permanent

Intocmirea unei liste cu problemele pe care societ??ile comerciale, membre ARM considera ca pot fi rezolvate cu sprijinul asociatiei

3.

Crearea unor canale de legatura intre ASRM si asociatiile patronale din Romania

Prof. Univ.dr.ing.

Valentin Feodorov

August 2011

Contactarea Asocia?iilor Patronale , prezentarea ARM si men?inerea de legaturi utile cu acestea, in vederea realizarii unor interese comune

4.

Impulsionarea si sprijinirea societatilor comerciale membre ale asociatiei pentru crearea unor conditii favorabile primirii studentilor din facultatile de profil la practica , vizandu-se recrutarea de forta de munca inalt calificata

Toma Ciugudean

Decembrie 2011

Se vor crea legaturi permanente cu Facultatile de profil si se va transmite oferta noastra

5.

Sprijinirea membrilor interesati din ASRM pentru a participa ca expozanti sau vizitatori la Expozitiile si Targurile de profil

Radu Dornean

permanent

Obtinere programe Expozitii si Targuri, realizare contacte cu organizatorii in vederea sprijinirii membrilor ASRM interesati

6.

Constituirea unui fond documentar cu standarde,normative si STAS-uri privind activitatea in domeniul mediului, usor de accesat si cat mai complet

Toma Ciugudean

Octombrie 2011

Constituirea si actualizarea continua a unui folder special in cadrul sectiunii legislatie , cu acces restrictionat la membrii ARM, in care sa se regaseasca aceste instrumente de lucru .