Asociatia Romana de Mediu
Asociatie de utilitate publica
declarata prin HG 447 din 21 Iunie 2018
Certificat ISO14001
no.205340/A/0001/UK/Ro
member of

Comisia pentru tehnologii si servicii de mediu
Domenii de activitate

Domenii de activitate:

1. Coordonarea colaborarii intre membrii ARM 1998 privind cele cunoasterea celor mai bune tehnologii (BAT) din perspectiva "Legii emisiilor industriale" (278/2013). Campanii de informare privind tehnologii de mediu BAT, utilizabile in industriile de proces.

2. Informare privind importanta, monitorizarea si optimizarea tehnologiilor de mediu pentru diminuare impactului si a riscurilor de mediu, modelarea proceselor, etc.

3. Propunere unor cursuri privind Tehnologii de mediu (ape uzate, compostare i.e. managementul deseurilor biodegradabile, biogaz, riscuri de mediu, etc).

4. Organizarea unor seminarii/workshopuri pentru parteneri in domeniul tehnologiilor de mediu si a serviciilor dedicate.

5. Utilizarea bazelor de date din literatura de specialitate.

6. Colaborare la realizarea "Newsletter ARM 1998".