Asociatia Romana de Mediu
Asociatie de utilitate publica
declarata prin HG 447 din 21 Iunie 2018
Certificat ISO14001
no.205340/A/0001/UK/Ro
member of

Comisia pentru consultanta de mediu
Domenii de activitate

Domenii de activitate:

1. Sustine colaborarea intre membrii asociatiei, expertii certificati in domeniile protectiei mediului si mediul academic si de cercetare

2. Informeaza operativ in legatura cu proiectele legislative si modificarile legislative la nivel national si european

3. Identifica nevoile de instruire a consultantilor de mediu

4. Propune cursuri recunoscute de ARM pentru expertii certificati

5. Realizeaza networking pe domenii specifice de mediu

6. Participa la elaborarea Newsletter cu informari legisltive

7. Organizeaza conferinte /semianrii/workshopuri pentru consultantii de mediu